За мен

    Испанският е мое призвание и професия. Вече повече от 12 години преподавам испански език. Завършила съм Испанска филология, магистър,

в СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 година. Имам няколко специализации, една от които в Испания.

Nuestros usuarios

Aquí puedes describir al usuario típico e indicar porqué este proyecto es importante para ellos. El objetivo es motivar a tus visitantes a fin de que regresen a tu sitio web.

Historia del proyecto

En esta parte puedes describir la historia del proyecto y explicar las razones para su creación. Es conveniente mencionar los hechos memorables del proyecto y reconocer el mérito de la gente que participó en él .